Verwarmingsinstallaties

verwarmingsinstallatie by Encon
Indien de life cycle kost van een verwarmingsinstallatie wordt geanalyseerd, kan opgemerkt worden dat bij een gemiddelde verwarmingsinstallatie (inclusief afgiftetoestellen) op stookolie of aardgas dat :

  • ± 35% van de totale kosten investeringskosten zijn
  • ± 10% van de totale kosten onderhoudskosten zijn
  • ± 55% van de totale kosten energiekosten zijn
De investeringskost, maar voornamelijk de energiekost heeft een grote impact op de life cycle kost. Om deze reden is het aan te raden om te kiezen voor een installatie met een laag energieverbruik in combinatie met een verantwoorde investeringskost. Een goed ontwerp van de installatie is hierdoor van cruciaal belang.

De investeringskost en verbruikskost van de totale verwarmingsinstallatie is afhankelijk van verschillende parameters. Daarom dient er bij het ontwerp van een verwarmingsinstallatie rekening gehouden te worden met:

  • Isolatie van de gebouwschil
  • Keuze van de energiebron: brandstof of elektriciteit (warmtepomp)
  • Dimensionering van de installatie
  • Keuze van de regeling
Bij een verwarmingsinstallatie onderzoeken we het besparingspotentieel op 3 verschillende vlakken:

  • De productie van warmte
  • De distributie van warmte
  • De verbruikers van warmte
Afhankelijk van de aanwezige besparingsmogelijkheden wordt er op 1 of meerdere van de bovenstaande gebieden besparingen opgespoord, geanalyseerd en vervolgens uitgevoerd. Een meetcampagne en een studie zijn hierbij onontbeerlijk. Encon kan aan de hand van infraroodcamera’s, temperatuurregistraties en debietsmeters de werking van uw huidige installatie analyseren.

Groot besparingspotentieel

Uit ervaring weten we dat er in de meeste gevallen aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden door bestaande verwarmingsinstallaties te optimaliseren of zelfs helemaal te vervangen. In nogal wat gevallen kunnen we zelfs besparingen realiseren zonder iets te vervangen aan uw bestaande installatie. Recente realisaties lieten besparingen opmeten van 30% enkel en alleen door het beter regelen van de installatie. Vaak is het vervangen van de bestaande installatie echter wel aangewezen. Een stookinstallatie van meer dan 15 jaar oud heeft meestal een besparingspotentieel van 20 % of meer. De terugverdientijden van de gerealiseerde projecten liggen tussen enkele maanden en 7 jaar.

Qfor Kmo portefeuille