Perslucht

Perslucht by Encon
Perslucht is en blijft nog steeds één van de duurste vormen van energie. De reden hiervoor is dat het rendement van een persluchtinstallatie vrij laag is. De totale hoeveelheid energie die aan de compressor wordt toegevoerd in de vorm van elektriciteit wordt tijdens de compressie bijna volledig (85 - 95%) omgezet in warmte. Het rendement van een compressor is daardoor slechts 5-15%.

Hoge verbruikskosten

Perslucht by Encon
De volgende figuur geeft simulatie van de life cycle kosten van een standaard persluchtinstallatie. Hieruit volgt dat over een periode van 15 tot 20 jaar de energiekosten de belangrijkste kost is.

Het is dus belangrijk om een juiste persluchtinstallatie te kiezen met een zo laag mogelijk energieverbruik en een optimaal comfort. De keuze van een juiste compressor met een optimaal energieverbruik is bijgevolg afhankelijk van het gewenste debiet aan perslucht, de benodigde werkdruk en of er eventueel een redundantie vereist is. Deze parameters bepalen de verschillende mogelijkheden van compressoren. De juiste keuze hieruit volgt ondermeer uit het specifiek energieverbruik dat van essentieel belang is om tijdens de levensduur van de installatie een minimaal verbruik te waarborgen. Uit analyses en metingen in het verleden volgt dat het verschil in verbruikskosten tussen verschillende fabrikanten met hetzelfde vermogen groot is.

Snel terugverdiend

Met het optimaliseren van het energiegebruik voor perslucht kunnen behoorlijke besparingen gerealiseerd worden. Encon optimaliseert uw persluchtnetwerk, meestal na een meetcampagne (debietsmeting, vermogenmeting) op uw huidige compressorinstallatie. Dit kan resulteren in energiebesparingen van 30 % en meer.

Contacteer ons voor een analyse in uw bedrijf.

Qfor Kmo portefeuille