Procesverwarming

Thermische installatie procesverwarming
Net zoals bij verwarming is de dimensionering van een procesverwarmingsinstallatie een belangrijk. Hierbij dient het verbruiksprofiel van de desbetreffende installatie geanalyseerd te worden. Naast een analyse van het verbruiksprofiel dient de overdracht van de warmte naar het proces geanalyseerd te worden. Op basis van deze analyse kan de processnelheid bepaald worden die een belangrijke impact heeft op het specifiek energieverbruik van de installatie.

Bij een ontwerp zijn volgende aandachtpunten van toepassing bij de dimensionering van een procesverwarmingsinstallatie:
 
  • 1. Analyse van het proces
  • 2. Analyse van isolatiemogelijkheden
  • 3. Keuze van de energiebron: brandstof/ elektriciteit/ WKK
  • 4. Dimensionering van de installatie
  • 5. Keuze van de regeling
Net zoals bij een verwarmingsinstallatie onderzoeken we het besparingspotentieel op 3 verschillende vlakken:
 
  • De productie van warmte
  • De distributie van warmte
  • De verbruikers van warmte
Door de specifieke dimensionering en analyse kunnen diverse besparingen bereikt worden. Naast de besparing op het energieverbruik en de besparing op de installatiekosten door de correcte dimensionering, kan er een besparing verkregen worden door de processnelheid te verhogen.

De combinatie van zowel de besparingen als de optimalisaties zorgt ervoor dat het financieel rendement van de procesverwarmingsinstallatie beduidend stijgt.

Qfor Kmo portefeuille