Koeling

Thermische installatie koeling by Encon
Koeling is, samen met perslucht, één van grootste energieverbruikers in een bedrijf. Niet verwonderlijk, want de meeste koelinstallaties werken 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven.De volgende figuur geeft een algemeen overzicht van de verdeling van het energieverbruik van een koelinstallatie over de verschillende aanwezige onderdelen:

Thermische installatie koeling

Compressoren hebben met 57% het grootste aandeel in het verbruik. De condensoren en verdampers verbruiken respectievelijk 15% en 23%, samen dus 38 % van het totale verbruik van de koelinstallatie. Het ontdooien neemt slechts een klein verbruik op, namelijk 5%. Op elk van de bovenstaande onderdelen is meestal een besparingspotentieel aanwezig.

Om uw koelinstallatie te optimaliseren, starten we in de meeste gevallen met een meetcampagne in uw bedrijf, waarna we een installatie ontwerpen die specifiek op het behoefteprofiel van uw bedrijf is afgestemd. Dit kan aanleiding geven tot energiebesparingen van 30 % en meer. In sommige gevallen kan er zelfs worden bespaard zonder dat er iets aan de installatie wordt vervangen. Alleen al door de regeling in een koelinstallatie aan te passen, kan er in heel wat gevallen 10 tot 25% bespaard worden op het verbruik.

Qfor Kmo portefeuille