Motoren

efficiëntieklassen motoren - Motoren  by Encon
Het analyseren van het verbruik van de motoren in combinatie met de analyse van het rendement van de elektrische installatie geeft meestal aanleiding tot energiebesparingen op deze motoren. Hierbij is de invloed op oa ventilatoren, pompen, circulatoren, mixers, etc… geanalyseerd. Vandaag voert Encon verschillende projecten uit waarbij we de prestaties van elektrische motoren met frequentieregelaars aanpassen aan de precieze noden binnen een bedrijf. Met aanzienlijke energiebesparingen als resultaat.

Door de technologische ontwikkeling gedurende de laatste jaren zijn de rendementen van elektrische motoren sterk verbeterd. Om deze rendementen in kaart te brengen zijn de verschillende types motoren in efficiëntieklassen onderverdeeld volgens bovenstaande tabel: De meeste motoren die bedrijven aanwezig zijn, zijn motoren van de IE1-classificatie (standaardmotoren). Onderstaande grafiek geeft het verschil in rendement weer van verschillende motoren bij deze verschillende classificaties:
electrische installaties - Motoren  by Encon
Uit deze figuren volgt dat door de evolutie van de technologie op motoren er grote besparingspotentiëlen zijn.

Deze verschillende technieken hebben een breed toepassingsgebied en zijn quasi mogelijk in iedere onderneming. Aan de hand van uitgevoerde meetcampagnes (voor- en nameting) zijn besparingen van 5 tot 7% op het totale verbruik gerealiseerd met een terugverdientijd tussen de 1,5 en 4 jaar.

Qfor Kmo portefeuille