Energiemonitoring

energie monitoring - Motoren by Encon
Een energiemonitoringsysteem registreert en controleert uw energieverbruik. Binnen uw bedrijf worden diverse elektriciteitsmeters, aardgasmeters en/of stookoliemeters geïnstalleerd. Via een softwaretoepassing wordt de geregistreerde data van de geïnstalleerde dataloggers verwerkt en getoond.

Het energiemonitoringsysteem van Encon, ENConnect, registreert niet alleen uw totaal verbruik, maar controleert en registreert ook het verbruik van belangrijke onderdelen van uw installatie zoals verlichting, perslucht, verwarming, koeling,…

Bewaken = besparen

Door het energieverbruik te controleren ontdekt men diverse potentiëlen om de kosten te drukken:

 • Opvolgen van nullastverliezen
  • Opvolgen van verbruik persluchtinstallatie – persluchtlekken
  • Analyse verbruik in de stille uren
  • Analyse verbruik op niet-productiedagen
  • Analyse steltijden bij batchprocessen
 • Overzicht energieverdeling / segmenteren van de energiekosten
 • Opvolgen van het specifiek energieverbruik (kosten ifv geproduceerde eenheden) in functie van de tijd
 • Opvolgen van KPI’s
 • Opvolging controle van de verschillende parameters van het proces of installatie, waardoor deze processen kunnen geoptimaliseerd worden
 • Dimensionering van nieuwe installaties
 • Door het opvolgen van verbruik van stooominstallatie, verwarmingsinstallatie, persluchtinstallatie, … Verbruiksgegevens gebruiken voor het dimensioneren van een nieuwe installatie

Plan van aanpak:

De procedure van Encon voor de implementatie is opgedeeld in verschillende fases:
 
 • 1. Elektrische engineering + analyse van de verdeling van het energieverbruik
 • 2. Opmaak van monitoringsplan
 • 3. Elektrische engineering voor de implementatie van het monitoringsysteem
 • 4. Installatie van het monitoringsysteem
 • 5. Oplevering + indienstname
 • 6. Opvolging + eventueel opmaken van maandelijkse rapporten
Eerdere uitgevoerde projecten en analyses van energiemonitoringssystemen tonen aan dat ongeveer 4% besparen zonder dat er door Encon moet worden ingegrepen. Indien er correctieve acties worden uitgevoerd, kan het energieverbruik zelfs dalen met 10% of meer. Dit betekent dat het systeem op minder dan 2 jaar kan worden terugverdiend.

Contacteer ons voor een analyse in uw bedrijf.

Qfor Kmo portefeuille