Elektrische inrichting

electrische inrichting by Encon
Bij Encon worden zowel hoogspanningsinstallaties als laagspanningsinstallaties ontworpen. Bij het ontwerp van een elektrische installatie is het belangrijk een juiste dimensionering uit te voeren.

De volgende taken worden uitgevoerd bij het uitvoeren van engineering van elektrische installaties:

  • inventarisatie van de diverse verbruikers
  • opmaken van een situatieschema
  • uitvoeren van kabelberekeningen
  • dimensionering van de elektrische inrichting
  • bepaling van de selectiviteit
  • opmaak van elektrische plannen
Afhankelijk van het ontwerp van de elektrische installatie wordt een lastenboek opgemaakt met een bijhorende meetstaat. Op basis van deze documenten worden diverse installateurs aangeschreven voor de uitvoering van de werken. Net zoals bij de andere engineeringsprojecten voeren we de werfopvolging uit en zorgen we voor een correcte oplevering van de werken.

Kostenbesparingen

De elektrische infrastructuur in een bedrijf is niet altijd optimaal en zorgt voor onnodig energieverbruik. Op basis van eigen metingen voeren we een analyse uit op de stroom, spanning en het vermogen van verschillende elektrische verbruikers. Er zijn verschillende technieken om de spanning en de stroom van deze verbruikers te optimaliseren, wat uiteindelijk resulteert in een verlaging van het energieverbruik. Hierbij wordt er rekening gehouden met harmonische stromen, het rendement van motoren in deellast, jouleverliezen, etc..

Contacteer ons voor en analyse in uw bedrijf.

Qfor Kmo portefeuille