Houtverbrandingsinstallaties

houtverbrandingsinstallatie by Encon

Encon heeft doorheen de jaren een sterke kennis opgebouwd over de engineering en installatie van houtverbrandingsinstallaties.
Bij een houtverbrandingsinstallatie wordt hout als brandstof gebruikt voor de productie van warm water of stoom. Dergelijke installaties bestaan uit een verbrandingsketel, warmtewisselaar en opslag/aanvoersysteem van het hout. Belangrijk bij een houtverbrandingsinstallatie is de analyse van het type en kwaliteit van het hout. Bij de analyse van de kwaliteit van het hout worden diverse stalen verbrand en wordt de samenstelling van het hout geanalyseerd en wordt de smelttemperatuur van de assen bepaald. Deze analyse is essentieel voor het ontwerp van de installatie die ingezet worden voor de verbranding van het hout.

De houtverbrandingsinstallatie kan ofwel warmte produceren ofwel via een stoomturbine elektriciteit produceren. In het laatste geval kunnen, in geval dat het hout erkend is als biomassa, zowel groene-stroom certificaten als WKK-certificaten verkregen worden.

Plan van aanpak

houtverbrandingsinstallatie by Encon
Bij de engineering van een houtverbrandingsinstallatie wordt volgend traject uitgevoerd:

1. Opmaak van een haalbaarheidsstudie

1.1 Analyse van de huidige installatieatie
1.2. Analyse van het afvalhout
1.3. Analyse van de nodige vergunningen
1.4.Opmaak van een kosten/baten analyse rekening houdend met mogelijke subsidies

2. Dimensionering van de nieuwe Biomassainstallatie

Opmaken van het P&ID –schema voor de uit te voeren installatie
Opstellen van principeschema
Opmaken van een montageplan

3. Controle van de uitvoering

4. Oplevering van de installatie

Voor de houtverbrandingsinstallaties bestaan specifieke eisen voor het verkrijgen van een vergunning.
Encon helpt u hierbij met het administratieve dossier voor het verkrijgen van een vergunning.

Contacteer ons voor een analyse bij uw bedrijf.

Qfor Kmo portefeuille