Wind-energie

windenergie by Encon

Investeren in windenergie: het overwegen meer dan waard.

Het plaatsen van een windturbine is niet alleen een goede zaak voor het milieu, maar zeker ook een verstandige en rendabele investering.
Indien uw bedrijfsterrein in aanmerking komt voor de bouw van windturbines moet u zeker overwegen om de vergunningsprocedure op te starten.

Net zoals bij zonne-energie is windenergie een domein waarbij de rendabiliteit van de installatie een belangrijk aandachtspunt is. Encon heeft een specifieke analyses voor ondernemers en projectontwikkelaars uitgewerkt, aangepast aan de verschillende fasen van een windenergieproject.
We gaan altijd in verschillende stappen te werk:

  1. We kunnen voor u bekijken of uw terrein mogelijk in aanmerking komt voor het bouwen van één of meerder windturbines.
  2. Als blijkt dat u een behoorlijk kans heeft, kunt u het project verder gaan uitwerken.

Voor projectontwikkelaars hebben we diensten ontwikkeld die specifiek beantwoorden aan hun behoeften.

+ Hoe weet u of u turbines mag bouwen?

Het bouwen van een windturbine is onderworpen een hele reeks voorwaarden. De procedures nemen bovendien heel wat tijd in beslag.

Plotscan: snel en betaalbaar

Het opstellen van een volledig vergunningendossier vergt tijd en dus ook een financiële investering. Deze kunt u best pas doen als de kans voldoende groot is dat uw grond in aanmerking komt voor het plaatsen van windturbines. Precies daarvoor heeft Encon de Plotscan ontworpen. Deze scan onderzoekt uw industrieterrein op verschillende belangrijke parameters: nabijheid van woongebied, habitatgebieden, luchtverkeer, hinder voor geluid en slagschaduw, Op basis van deze onderzoeksgegevens maakt de Plotscan een inschatting van de slaagkansen van een aanvraag voor het bouwen van windturbines.

Een Plotscan vraagt een zeer beperkte investering van € 1.500. Is de Plotscan positief, dan kunt u zeker overwegen om een volledig vergunningsdossier op te starten.

+ De scan is positief. Wat nu?

Is de Plotscan positief, dan is dat in ieder geval goed nieuws. U heeft nu twee mogelijkheden:

  • u bouwt zelf
  • u zoekt contact met een projectontwikkelaar aan wie u uw terrein verhuurt.

De opbrengsten van een windturbine die u zelf bouwt, zijn vanzelfsprekend hoger dan wanneer u uw terrein ter beschikking stelt van anderen. Bij verhuur heeft u dan weer het voordeel dat u zelf geen enkel risico dient te nemen en niet moet investeren. In elk van beide gevallen kan Encon u helpen.

a. Procedure om zelf te bouwen

Encon doorloopt met u de volledige procedure en begeleidt u bij elke stap. Het volledige bouwproces omvat 2 fasen:

1. De pre-vergunningsfase
In deze fase gebeurt er een haalbaarheidsstudie, wordt de windopbrengst bepaald aan de hand van gegevens van het KMI en wordt de volledige vergunningsaanvraag opgemaakt.

2. De bouwfase
Indien de vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd, volgt er een detailengineering van het project. Op basis van de technische noden uit deze studie wordt een aanbestedingsdossier opgemaakt waarop geïnteresseerde leveranciers kunnen inschrijven. Na de gunning verzorgt Encon voor u de werfopvolging. Een goede en permanente werfopvolging garandeert u dat uw installatie precies wordt gebouwd volgens de eisen van het lastenboek. We begeleiden ook de oplevering. Na de ingebruikname van het windpark volgen we de prestaties van de turbines voor u op.

b. Uw terrein verhuren

Uw terrein verhuren aan geïnteresseerde projectontwikkelaars is vanzelfsprekend eenvoudiger. De risico’s zijn weliswaar lager, maar de opbrengst is dat zeker ook. Kiest u voor verhuur, dan is het belangrijk om een recht van opstal aan optimale voorwaarden te bedingen. Meestal is dat een combinatie van een maandelijks huurbedrag per geïnstalleerde turbine en een bepaalde hoeveelheid elektriciteit.

Het spreekt voor zich dat het even belangrijk is om hiervoor waterdichte garanties te bedingen. Ook hier zorgen we ervoor dat u niet alleen goede voorwaarden kan bedingen, maar ook dat juridisch alle mogelijke risico’s zijn ingedekt.

+ Diensten voor projectontwikkelaars

Encon biedt een aantal diensten die projectontwikkelaars van windenergie kunnen helpen bij het uitwerken van hun projecten.

In de pré-vergunningsfase kan Encon ondersteuning bieden voor de volgende aspecten van uw project:

  • Uitvoeren van productieberekeningen en P50-P90 opbrengstanalyses
  • Opmaken van schaduwcalculaties
  • Uitvoeren van geluidsstudies.
  • Opstellen van lokalisatienota
  • Opstellen van de milieu- en bouwvergunning

In de post-vergunningsfase kan Encon de werfcoördinatie tijdens het realisatie van het project voor u opnemen.

Wilt u weten of uw terrein in aanmerking komt voor een windturbine, neem dan contact op met Encon. Het is de snelste manier om te weten te komen of u kunt investeren in windenergie.

Qfor Kmo portefeuille