Terug naar lijst

H. Essers - Martens Group

In 2012 heeft Encon, in opdracht van H.Essers, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de mogelijkheid voor windturbines te Genk-Noord werd bestudeerd. Uit deze studie bleek dat de onderzochte zone zeer interessant was voor de plaatsing van windturbines.

Op basis van dit resultaat diende Encon vervolgens de desbetreffende vergunningsaanvragen in. Deze vergunningen werden in 2014 verleend voor 4 windturbines, waarvan 3 windturbines op percelen van H.Essers en 1 windturbine op een perceel van Martens.

Na enkele maanden van voorbereidingen en aanbestedingen is er eind 2015 gestart met de realisatie van het windturbineproject. Bij deze realisatie neemt Encon de rol op van globale projectmanager en neemt hierbij de volledige dagelijkse projectcoördinatie van het totale windturbinepark voor zijn rekening. Aangezien de transportactiviteiten op de site niet mogen verstoord worden, is het belangrijk dat de werken strikt en nauwkeurig worden opgevolgd. Encon heeft hierbij H.Essers volledig ontzorgd en dit zowel tijdens de vergunningsfase als bij de uitvoeringsfase.

De 4 windturbines zijn van het type Vestas V110 en zullen tegen het einde van april 2016 samen jaarlijks ±20.000MWh aan duurzame energie leveren, dit komt overeen met een jaarlijkse energieproductie voor ± 5.500 gezinnen.

Dit windturbineproject is een schitterend voorbeeld van de werkwijze en toegevoegde waarde van Encon waarbij de klant begeleid wordt vanaf het prille begin, over studiefase en vergunningsaanvraag tot de tendering en de effectieve realisatie van het project.

Voor meer en gedetailleerdere quotes kunt u kijken naar de getuigenissen
Encon begeleidt KMO’s en multinationals in hun energiebeleid: compliance, audits, engineering, contracting & integrale projectopvolging.

Meer info: Marij D'Aubioul : GSM 0474.89.84.89

      Qfor Kmo portefeuille