Onderzoek en ontwikkeling

Omwille van de evolutie in de energiemarkt en de ontwikkeling van de steeds evoluerende energiebesparende technieken is het voor Encon belangrijk om continue aan onderzoek te doen. Nieuwe technieken worden onderzocht en geanalyseerd met als doelstelling om onze klanten te informeren over de beste beschikbare technieken.

Ook innovatie en een continue productontwikkeling is zeer belangrijk voor een duurzame groei van onze firma.

Enkele voorbeelden:

Persluchtlabo

Encon heeft o.a. een eigen persluchtlabo opgezet zodat de compressoren van diverse fabrikanten op een objectieve manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

Duurzame industrieterreinen

Op dit moment lopen er onderzoeksprojecten betreffende de ontwikkeling van duurzame industrieterreinen. De doelstelling van een duurzame energieterreinen is ervoor te zorgen dat de utiliteiten centraal geproduceerd worden en dat de secundaire energievormen (zijnde warmte, perslucht, elektriciteit,..) rechtstreeks naar de omliggende bedrijven gebracht worden. Doordat de energiestromen centraal geproduceerd worden ontstaan er diverse voordelen.

Demand Side Management

Demand side management (DSM) is een concept waarbij de vraag van energie door elektrische verbruikers flexibel wordt aangepast met het doel de vraag beter af te stemmen op de productie van elektriciteit. De doelstelling van ons onderzoek is de praktische implementatie van DSM in de industrie.

Onderzoek op productieprocessen

Op vraag van klanten wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën om productieprocessen te optimaliseren of te verbeteren op gebied van energie-efficiëntie. Een mooie case is die van de firma Echo.
Klik hier om de Echo case-studie te lezen

Qfor Kmo portefeuille