In de kijker

06 oktober 2016

Encon helpt Royal Reesink bij het behalen van energie kwaliteitssysteem ISO-50001

Encon helpt Royal Reesink bij het behalen van energie kwaliteitssysteem ISO-50001

ISO-50001 is een Europese norm voor Energie Management Systemen die richtlijnen biedt om de energieprestaties van organisaties te verbeteren. Deze norm is het geheel van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen die door een bedrijf worden genomen waardoor systematisch bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met het aspect energie. Dit moet leiden tot een verlaging van de energiekosten, de uitstoot van broeikasgassen en andere milieueffecten.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. Ad Verbaas, General Manager Encon Nederland zegt: “Energiestudiebureau Encon werkt al langer op energiebesparing en duurzaamheidsprojecten voor Royal Reesink en stond ook in voor de  structurering en begeleiding om het ISO-50001 kwaliteitssysteem te implementeren en de  organisatie gecertificeerd te krijgen. De gedrevenheid en de getoonde inspanningen door Royal Reesink’s projectleider Logistiek en facilitair beheer is tekenend voor Royal Reesink’s visie met betrekking tot het verduurzamen van haar organisatie. Door de certificering is er een gemanagede omgeving ontstaan voor energiebesparing waarbij continue verbetering is gewaarborgd. Na Royal Reesink zullen er zeker nog vele bedrijven in Nederland volgen. Maar het feit dat Royal Reesink als early adapter kan worden betiteld, is een grote verdienste van Royal Reesink.”

Strengere wetgeving

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel de lidstaten als bedrijven. Sinds juli 2015 geldt in het kader van de Europese richtlijn de uitvoering van EED energie-audits voor grote ondernemingen. Het ISO-50001 certificaat geeft vrijstelling van deze verplichting om een energie-audit te ondergaan.

Voor meer informatie over Encon, EED energie-audit en ISO-50001 kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of ad.verbaas@encon-energy.nl. www.encon-energy.nl
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille