In de kijker

27 oktober 2014

Solar-powered beer: Encon controleert zonne-energiecentrale van Heineken in Verenigd Koninkrijk.

Solar-powered beer: Encon controleert zonne-energiecentrale van Heineken in Verenigd Koninkrijk.

Heineken onthult grootste groene brouwerij in Verenigd Koninkrijk

Heineken heeft recent een zonne-energiecentrale van 4047 zonnepanelen (1 megawattpiek) gerealiseerd in Tadcaster, Noord Yorkshire. Encon voert de technische Due Diligence van het gehele zonne-energieproject uit. Doel: bier brouwen met duurzame energie.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. “Encon Nederland voert de gehele technische Due Diligence voor het zonne-energieproject van Heineken uit in opdracht van ABN AMRO en SolarAccess. De technische Due Diligence bestaat uit een Yield Production Calculation (Opbrengstberekening), een technische review van het aannemings- en onderhoudscontract, een Design Verification (Ontwerpcontrole), een Commissioning (Oplevercontrole) en na één jaar na ingebruikname een analyse van de opbrengst van de installatie. We brengen de financiële en technische risico’s in kaart en stellen daarnaast maatregelen voor om eventuele risico’s te verkleinen”, vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas.

“Heineken heeft haar duurzaamheidsstrategie naar het volgende niveau getild door als eerste grote brouwer in het Verenigd Koninkrijk een grootschalige zonne-energie installatie op de daken van haar productie site in Noord Yorkshire te realiseren.”

SolarAccess heeft met een totaal geïnstalleerd vermogen van 150 megawattpiek reeds vele kwalitatief hoogwaardige systemen afgeleverd die ook weer in dit project naar voren komt.

800.000 zonnepanelen

Er zijn slechts enkele bedrijven in Nederland die de juiste ervaring en vakkennis hebben om een goede Due Diligence van dusdanig grote zonne-energieprojecten uit te voeren. Encon heeft in de afgelopen jaren meer dan 300 van dit type projecten uitgevoerd met een totaal vermogen van meer dan 200 megawattpiek. Dit zijn circa 800.000 zonnepanelen of circa 100.000 particuliere woningen met zonnepanelen.

Opbrengstgarantie

Encon Nederland ziet steeds vaker vergelijkbare initiatieven van bedrijven om op deze schaal zonne-energie toe te passen. “Een gedegen begeleiding bij de realisatie van deze projecten is onontbeerlijk voor succes”, licht Verbaas toe. “Encon brengt de technische en economische haalbaarheid in kaart van grotere duurzame energieprojecten. Hierna volgt de engineering van de installatie en de aanbesteding van de installatie met grote leveranciers van de systemen. Tot slot begeleidt Encon de realisatie van het project en doet de oplevercontroles. Een oplevercontrole als de installatie gereed is en een oplevercontrole na één jaar om na te gaan of de energieopbrengsten van de installatie overeenkomen met de afgesproken opbrengstgarantie in het contract.”

Voor The Making of Heineken Tadcaster UK zie: http://www.youtube.com/watch?v=aL1hbrvBD4U

Voor meer informatie over Encon kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of info@encon-energy.nl.
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille