In de kijker

04 april 2013

Encon controleert één van de grootste commerciële Zonne-energieprojecten in Nederland op kwaliteit.

Encon controleert één van de grootste commerciële Zonne-energieprojecten in Nederland op kwaliteit.

Bier brouwen met 100% duurzame energie

Wieckse, onderdeel van Heineken, is gestart met de bouw van een één megawattpiek zonne-energiecentrale in ’s-Hertogenbosch. SolarAccess en ASN Groenprojectenfonds investeren in dit duurzame initiatief. Encon Nederland voert de technische Due Diligence van het gehele zonne-energieproject uit. Doel: bier brouwen met 100% duurzame energie.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. “Encon Nederland voert de Due Diligence voor het zonne-energieproject van Wieckse uit in opdracht van investeerder SolarAccess en financier ASN Groenprojectenfonds. We brengen de financiële en technische risico’s in kaart en stellen daarnaast maatregelen voor om eventuele risico’s te verkleinen”, vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas. “Het unieke van dit zonne-energieproject is dat Wieckse door deze zonne-energiecentrale en een groengasinstallatie het Wieckse bier brouwt met 100% duurzame energie. Ook is het één van de grootste commerciële zonne-energieprojecten in Nederland.” SolarAccess heeft met een totaal geïnstalleerd vermogen van 150 megawattpiek reeds vele kwalitatief hoogwaardige systemen afgeleverd die ook weer in dit project naar voren komt.

 800.000 zonnepanelen 

Er zijn slechts enkele bedrijven in Nederland die de juiste ervaring en vakkennis hebben om een goede Due Diligence van dusdanig grote zonne-energieprojecten uit te voeren. Encon heeft in de afgelopen jaren meer dan 300 van dit type projecten uitgevoerd met een totaal vermogen van meer dan 200 megawattpiek. Dit zijn circa 800.000 zonnepanelen of circa 100.000 particuliere woningen met zonnepanelen.

 Opbrengstgarantie 

Encon Nederland ziet steeds vaker vergelijkbare initiatieven van bedrijven om op deze schaal zonne-energie toe te passen. “Een gedegen begeleiding bij de realisatie van deze projecten is onontbeerlijk voor succes”, licht Verbaas toe. “Encon brengt de technische en economische haalbaarheid in kaart van grotere duurzame energieprojecten. Hierna volgt de engineering van de installatie en de aanbesteding van de installatie met grote leveranciers van de systemen. Tot slot begeleidt Encon de realisatie van het project en doet de oplevercontroles. Een oplevercontrole als de installatie gereed is en een oplevercontrole na één jaar om na te gaan of de energieopbrengsten van de installatie overeenkomen met de afgesproken opbrengstgarantie in het contract.”

Voor meer informatie over Encon kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of ad.verbaas@encon-energy.nl. www.encon-energy.nl
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille