In de kijker

18 november 2014

Ruim 3.000 zonnepanelen op dak Nationaal Militair Museum

Ruim 3.000 zonnepanelen op dak Nationaal Militair Museum

Encon controleert de Zonne-energiecentrale van Nationaal Militair Museum voor Heijmans.

Heijmans bouwt het Nationaal Militair Museum te Soest in opdracht van het Ministerie van Defensie. Deze opdracht bevat het ontwerp, de nieuwbouw, het onderhoud, de financiering als het facilitaire beheer. Op het dak van het Nationaal Militair Museum worden voor het eind van dit jaar nog 3.240 zonnepanelen geplaatst. Encon voert de technische Due Diligence van het zonne-energieproject uit. Eneco plaatst en onderhoudt de zonne-energie installatie in opdracht van Heijmans en staat garant voor een maximale opbrengst gedurende de gehele levensduur.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. “Encon Nederland voert de Due Diligence voor het zonne-energieproject van Nationaal Militair Museum uit in opdracht van Heijmans. We brengen de financiële en technische risico’s in kaart en stellen daarnaast maatregelen voor om eventuele risico’s te verkleinen”, vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas. “Met de plaatsing van het zonne-energiesysteem wordt de CO2 uitstoot van het museum gereduceerd tot circa 25% en kan op een duurzame manier in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien. Het is voor het Nationaal Militair Museum en Heijmans een belangrijke stap in het gebruik van schone energiebronnen”.

Over het National Militair Museum

Tijdens het ontwerp van het museum heeft duurzaamheid steeds centraal gestaan. Door middel van de berekening van de life cycle kosten is telkens een optimum gezocht tussen initiële kosten, het minimaliseren van het onderhoud en beperken van het energieverbruik. Vanaf 13 december 2014 is het Nationaal Militair Museum (NMM) open voor het publiek in Park Vliegbasis Soesterberg. Het NMM belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst, met extra aandacht voor de collecties van landmacht en luchtmacht. Kijk voor meer informatie ook op www.nmm.nl

Voor meer informatie over Encon kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of info@encon-energy.nl
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille