In de kijker

18 april 2017

Encon test 30 MWp in samenwerking met SolarTester om de kwaliteit van zonnepanelen te borgen

Encon test 30 MWp in samenwerking met SolarTester om de kwaliteit van zonnepanelen te borgen

Encon maakt voor vastgoedinvesteerders en productiebedrijven het voorontwerp van de zonne-installatie en Encon vraagt ook de SDE+ subsidie aan. Bij toekenning van de SDE+ subsidie zorgt Encon voor de engineering, de opmaak van het bestek, de tendering en gunning aan ervaren solar aannemers en tevens voert Encon ook het project management uit voor het bedrijf. Alle aspecten van de zonne-installaties van engineering tot en met uitvoering worden doorgelicht om een waarborg te geven dat de systeemopbrengst, ook op langere termijn, optimaal is én om de eigenaren zekerheid te geven over het rendement van hun investering.

Om de kwaliteit van de toegepaste panelen te waarborgen heeft Encon een procedure in het bestek opgenomen welke bestaat uit visuele inspectie, flashtesten en elektroluminescentie (EL) testen op locatie, voordat deze gemonteerd mogen worden. Tevens schrijft Encon een inspectie met een infrarood camera van de werkende zonne-installatie voor, bij 1 of 2 jaar na inwerkingstelling van de installatie. Indien deze infrarood beelden conform de gestelde criteria zijn en/of defecte panelen zijn vervangen, zal tot definitieve oplevering van de installatie overgegaan worden.

Ad Verbaas, General Manager Encon Nederland zegt: “Met deze testen en inspecties wordt de kwaliteit van de panelen gewaarborgd en is er ook een nul-meting gecreëerd, waardoor bij gebeurtenissen zoals hagel, storm en defecten zoals PID, er meetdata is waarmee men sterk staat naar de paneelleverancier, verzekeraars en andere stakeholders”.

SolarTester

Een economisch succesvolle investering begint bij de keuze voor kwalitatief goede materialen, een goed ontwerp en een uitgebreide controle hierop. De zonnepanelen worden door SolarTester steekproefsgewijs gecontroleerd en op basis van objectieve criteria vastgelegd in het bestek. De panelen worden geclassificeerd waarna goed- of afkeur volgt.

SolarTester heeft een voor Nederland uniek mobiel testlab. In het testlab worden, naast een flashtest, panelen onderzocht op onzichtbare gebreken door elektroluminescentiebeelden (EL) te maken. Micro-cracks die ontstaan bij transport en problemen in de productie worden hiermee in kaart gebracht. Handling en transport van zonnepanelen brengen namelijk altijd risico’s met zich mee. “Door modules voorafgaand aan installatie te testen en de testrapporten te overleggen met fabrikanten, komen we in goed contact met de fabrikanten en kunnen er goede afspraken over vervolgleveringen gemaakt worden. Dit geeft onze klanten veel meer grip op de kwaliteit en alleen het beste materiaal wordt geïnstalleerd”, zegt Rob Verhagen van SolarTester.
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille