In de kijker

10 maart 2013

Encon en Atrivé samen voor kwaliteitsgaranties in aanbestedingen

Atrivé en ingenieursbureau Encon hebben in januari 2013 een samenwerkingsverband gesloten.

Atrivé verzorgt het in kaart brengen van woningen en flats, de financiering en het opzetten van energie BV’s, marketing van zonnestroom onder huurders en projectbegeleiding.

Encon zal als technisch ingenieursbureau zorgen voor de engineering, aanbesteding van PV installaties en de controle op het beheer. Encon is specialist in engineering en aanbesteding van PV installaties en het beheer hiervan. Encon heeft meer dan 250 MWp (dat zijn 200.000 woningen!) aan PV projecten van A tot Z begeleidt in België, Duitsland, Frankrijk en Italië. En afgelopen 2 jaar ook steeds meer in Nederland bij scholen, MKB en grote bedrijven. In de ogen van Atrivé is Encon van de onafhankelijke adviseurs die (mede) in Nederland opereren, ruim de meest ervaren partij.

Verder vinden we elkaar in een propositie gericht op de kwaliteit en beperking van risico’s. Atrivé en Encon zien dat corporaties belang hebben bij heldere bestekken en duidelijke beheercontracten. Encon heeft een specifiek bestek de afgelopen jaren opgebouwd waarin heldere prijs/kwaliteits-afwegingen kunnen worden gemaakt. Samen met enkele vooroplopende corporaties vertalen we dit bestek naar de sector. Encon en Atrivé zijn een groot voorstander van een opbrengstgarantie (prestatiecontract) op systeem niveau in het contract. Dus bij een bepaalde instraling (welke ieder jaar wordt gemeten) moet de leverancier een gegarandeerde opbrengst in kWh leveren, bij het niet behalen hiervan moet de leverancier de gemiste inkomsten vergoeden. Het betekent ook dat de leverancier niet alleen het systeem ontwerpt en levert, maar ook het onderhoud en beheer voor zijn rekening neemt. Op deze manier is de leverancier in staat de opbrengstgarantie na te komen. Natuurlijk kunnen er oorzaken zijn buiten de invloedssfeer van de leverancier, zoals diefstal, storing van het grid etc. Deze zaken worden uitgesloten van de opbrengstgarantie.

Deze benadering heeft de volgende voordelen:

  • De leverancier zal over de levensduur van de PV installatie kijken en zal (andere) keuzes maken ten aanzien van zijn engineering, de kwaliteit en garanties van de gebruikte materialen, correcte realisatie van het project  en zijn onderhoud- en beheerprogramma.
  • Het garandeert de business case van de investeerder.

Want met zonne-energie willen we niet de ellende meemaken die we de eerste jaren bij warmtekoude-opslag-systemen hebben gezien.

Oftewel: in juli becijferden we dat de businesscase uit kan, nu zorgen we daar ook voor in de praktijk.
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille