In de kijker

18 januari 2016

Encon voert de technische Due Diligence uit van de grootschalige samenwerking voor zonprojecten van Energiefonds Overijssel en Zonnegilde.

Encon voert de technische Due Diligence uit van de grootschalige samenwerking voor zonprojecten van Energiefonds Overijssel en Zonnegilde.

Nijmegen, 18 januari 2016 - Zonnegilde B.V. en Energiefonds Overijssel starten 23 december 2015 een samenwerking om een groot aantal Zon/PV-projecten op daken van Overijsselse ondernemingen te plaatsen en exploiteren. De portefeuille bevat bij de start van de samenwerking twaalf middelgrote PV-installaties met een totaal vermogen van circa 10 megawattpiek (MWp). Verwacht wordt dat de projecten circa 9 miljoen kilowattuur per jaar aan duurzame energie gaan opwekken. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Encon Nederland voert de technische Due Diligence van de zonne-energieportefeuille uit.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. “Encon Nederland voert de technische Due Diligence voor de zonne-energieportefeuille van Zonnegilde uit in opdracht van financier en investeerder Energiefonds Overijssel. We brengen de financiële en technische risico’s in kaart en stellen daarnaast maatregelen voor om eventuele risico’s te verkleinen”, vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas. “De structuur van de samenwerking is uniek: dakeigenaren worden niet alleen bij de gehele realisatie en exploitatie ontzorgd, maar kunnen via een coöperatie ook investeren in de verduurzaming van hun gebouw”.

1 miljoen zonnepanelen

Er zijn slechts enkele bedrijven in Nederland die de juiste ervaring en vakkennis hebben om een goede Due Diligence van dusdanig grote zonne-energieprojecten uit te voeren. Encon heeft in de afgelopen jaren meer dan 300 van dit type projecten uitgevoerd met een totaal vermogen van meer dan 250 megawattpiek (MWp). Dit zijn circa 1.000.000 zonnepanelen of circa 125.000 particuliere woningen met zonnepanelen.

Opbrengstgarantie

Encon Nederland ziet in Nederland nu heel veel initiatieven van bedrijven om op deze schaal zonne-energie toe te passen en is ook bij ca. 100 MWp aan projecten betrokken. “Een gedegen begeleiding bij de realisatie van deze projecten is onontbeerlijk voor succes”, licht Verbaas toe. “Encon brengt de technische en economische haalbaarheid in kaart van grotere duurzame energieprojecten. Hierna volgt de engineering van de installatie en de aanbesteding van de installatie met grote leveranciers van de Zon/PV systemen. Tot slot begeleidt Encon de realisatie van het project en doet de oplevercontroles. Een oplevercontrole als de installatie gereed is en een oplevercontrole na één jaar om na te gaan of de energieopbrengsten van de installatie overeenkomen met de afgesproken opbrengstgarantie in het contract.”

Voor meer informatie over Encon kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of ad.verbaas@encon-energy.nl.
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille