In de kijker

03 februari 2015

Kingspan Insulation – Energie-audits op productielocaties Winterswijk en Tiel.

Kingspan Insulation – Energie-audits op productielocaties Winterswijk en Tiel.

Energie-audits van Encon geven inzicht en zorgen voor realisatie van Kingspan’s doelstelling Net Zero Energy 2020

Kingspan heeft corporate breed een doelstelling van Net Zero Energy in 2020: in 2020 dient de energievoorziening voor alle locaties van het bedrijf voor 100% afkomstig te zijn uit hernieuwbare en duurzame bronnen. Om dit te realiseren, is er al veel geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de verschillende locaties en zijn er enkele wind- en zonneenergieprojecten gerealiseerd. Encon heeft een stappenplan gedefinieerd om deze doelstelling voor de productielocaties van Kingspan Insulation in Winterswijk en Tiel te realiseren. De eerste stap is energie-audits op beide locaties en definitie van het energiemonitoringsplan voor beide locaties. “De gedegen audits van Encon en het daarop volgende stappenplan helpen ons het doel te realiseren” stelt Barry Sikkink, Plant preventive maintenance manager van Kingspan Insulation Continental Europe.

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt hen bij het produceren van duurzame energie. Encon verzorgt de engineering van de gevonden maatregelen en begeleidt de realisatie van deze projecten. Encon heeft voor Kingspan Insulation een stappenplan opgezet bestaande uit:

  1. 1. energie-audits;
  2. 2. energiemonitoring;
  3. 3. implementatie van ISO 50001 zoals geheel binnen de gehele Kingspan Group wordt uitgevoerd;
  4. 4. analyse van het specifiek energieverbruik in het productieproces van Kingspan Insulation;
  5. 5. mogelijkheden voor duurzame energieopwekking.

“We onderzoeken als eerste de mogelijkheden in de utiliteiten en voeren de opgespoorde energiebesparende maatregelen uit inclusief de energiemonitoring. Vanuit de ISO 50001 ontstaat een gemanagede omgeving binnen Kingspan Insulation om zo continue aan energiebesparing te kunnen werken. Vanuit dit kader en de monitoring leggen we vervolgens de focus op de productieprocessen van Kingspan Insulation. We passen hierbij de analyse van het specifieke energieverbruik toe. Als laatste maken we de kansen voor productie van duurzame energie inzichtelijk” vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas.

Energiemanagement volgens ISO 50001

Kingspan corporate had zelf al besloten om binnen de Group ISO 50001 te implementeren op alle productielocaties. De studie van Encon bevestigt dat energiemanagement volgens de ISO 50001-standaard belangrijke voordelen heeft voor het bedrijf. Het programma sluit nauw aan op alle aspecten van efficiënt energie besparen. De ISO-standaard voegt daar een opvolgingstraject voor de lange termijn aan toe. Dat garandeert dat de eerder uitgevoerde inspanningen opgevolgd en gecontroleerd worden en dat er bijkomende initiatieven worden genomen wanneer dat nuttig of nodig is. In essentie is het volgen van het energiemanagement ook een teken van goed bedrijfsleiderschap. Het bedrijf haalt er belangrijke financiële en operationele voordelen uit. Voordelen die in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
Kingspan Insulation: Leon Van Maurik via 0543 – 543 210 of www.kingspaninsulation.nl
Encon: Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of ad.verbaas@encon-energy.nl
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille