Over Encon

About Encon

Missie / Visie

Encon ontwikkelt en realiseert duurzame energieprojecten waarbij kostenefficiëntie primeert.
Dankzij onze kennis, ervaring en pragmatische aanpak halen we aantoonbare resultaten op maat van onze klanten.

We nemen onze verantwoordelijkheid op tijdens het volledige project en creëren zo een duidelijke meerwaarde voor bedrijven. Het succes van onze klanten is ons uitgangspunt. Voor deze duurzame energieprojecten moet Encon de referentie zijn in het bedrijfsleven. Encon wil gekend zijn als een uniek ingenieursbureau dat totaaloplossingen op maat aanreikt: van studie tot concrete realisatie.

Waarom Encon?

Stijgende energieprijzen en strengere milieunormen dwingen u als bedrijf om efficiënter om te gaan met energie of om alternatieve energie te produceren. Encon biedt hiervoor een totaaloplossing. Van studie tot uitvoering.

Ondernemen en aandacht voor het milieu gaan vandaag hand in hand. De steeds hogere energiefacturen dwingen u op zoek te gaan naar kostenbesparende oplossingen voor uw bedrijf. Daarnaast kan u ook zelf energie produceren op een alternatieve manier. Hiervoor heeft u een betrouwbare partner nodig: een bureau met expertise dat u meteen een concreet beeld van de kosten, besparingen en opbrengsten schetst. Encon is er zo één. Encon zoekt naar energieoplossingen op maat van uw bedrijf. Daarbij ligt de nadruk op kostenefficiëntie, integriteit en transparantie.

Erkenningen

Encon Qfor label

Q*for

Kwaliteit is bij Encon een belangrijk begrip. Encon heeft reeds 3 keer op rij de internationale Q*for erkenning behaald. Bij driejaarlijkse QFor-auditmethode wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Encon aan haar klanten gecontroleerd. Om de erkenning te behalen moet minstens 80% van de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. Na de laatste doorlichting in 2010 bleek dat 100% van de onderzochte klanten tevreden was over de algemene indruk van Encon en dat 94% van de onderzochte klanten tevreden was over de deelaspecten van de diverse thema’s.

Encon is erkend als endorser door de Europese Commissie voor twee programma's nl: GREENLIGHT en MOTOR CHALLENGE

Encon greenlight label

Greenlight

De Europese Commissie wil energiebesparing stimuleren. Verlichting is een van de zichtbaarste vormen van energieverspilling. Daarom nam de Europese Commissie het initiatief met het GreenLight Programma met als doel energie te besparen op verlichting, waardoor minder broeikasgassen worden uitgestoten. Bedrijven en overheden die aan dit programma deelnemen – ‘GreenLight Partners' – tonen hun milieubewustzijn. Zij verbinden zich ertoe om in renovatieprojecten systematisch energie-efficiënte verlichting toe te passen en energiezuinige verlichting te installeren bij nieuwbouwprojecten. Dit is echter enkel van toepassing wanneer de kwaliteit van de verlichting minstens gelijk blijft en onder de voorwaarde dat het rendabel is.

Encon Motor Challange label

Motor Challenge Programme

Het Motor Challenge Programme (MCP) is een Europees programma dat analoog is aan het Greenlight Programme. Deelnemende bedrijven verbinden zich tot het maken van een actieplan met een verklaring welke energie-efficiëntiemaatregelen zullen worden genomen en hoe ze geimplementeerd zullen worden. Het programma beoogt volgende domeinen: perslucht, ventilatie, koeling, pompen en motoren algemeen Het doel van het programma is:

  • de werking en kwaliteit van de systemen verbeteren
  • de energiebesparingen die technisch en economisch haalbaar zijn uitvoeren.
Bedrijven die zich inschrijven voor één van de programma's hebben verschillende voordelen:

  • Door de Europese commissie wordt uw bedrijf erkend als een bedrijf dat rekening houdt met het energieverbruik. Dit is positief voor het imago van uw bedrijf.
  • U ontvangt een officieel logo dat u in uw bedrijf mag plaatsen. Dit logo kan ook gebruikt worden voor uw briefwisselingen.
  • Uw bedrijf wordt in een Europese database opgenomen. Hierbij wordt er op regelmatige tijdstippen brochures en folders uitgegeven (in Europa), waarbij reclame voor uw bedrijf wordt gemaakt.
Om erkend te worden voor één van beide programma's contacteer Encon.

Qfor Kmo portefeuille